นักการภารโรง/ยามรักษาการณ์

นายสุริยา การขาว
นักการภารโรง

นางดอกมะลิ บุญทวี
แม่บ้าน

นายสมศักดิ์ สรรพาณิช
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย