แม่ครัว

นางสำรอง เคนชาลี
แม่ครัว

นางมยุรีย์ กุลวงค์
แม่ครัว

นางบังอร บุปผาสิงห์
แม่ครัว