กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางยูงทอง ท้าวมหาวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจันทราภรณ์ เลิศปิยะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสิริชัย วงค์พุฒ