กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางยูงทอง ท้าวมหาวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจันทราภรณ์ เลิศปิยะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2